Overslaan en naar de inhoud gaan
Gezin wandelt op heide

Collectieve (GGZ) preventie, wat is dat eigenlijk en waarom is het belangrijk?

18.01.2021

We weten uit de statistieken dat één op de vier Nederlanders in zijn/haar leven te maken krijgt met een psychische aandoening. Ook weten we dat ca 75% van alle psychische aandoeningen zich voor het eerst manifesteert voor het 25e levensjaar. En hoe langer iemand rond blijft lopen met psychische problemen zonder de juiste hulp te krijgen, hoe meer impact deze zullen hebben op het leven van de betreffende persoon. Dit uit zich in problemen op het gebied van werk, sociale relaties en de wijze waarop iemand de dag invult.

Koptekst
Collectieve preventie

Inhoud

De interventies van Collectieve preventie zijn erop gericht om mensen die kampen met (zich ontwikkelende) psychische problemen en/of hun omgeving handvatten te bieden om erger te voorkomen. Dit doen we zo laagdrempelig mogelijk, want voorkomen is beter dan genezen. Collectieve preventie richt zich op het voorkomen van psychische problemen in een vroegtijdig stadium en het bevorderen van de duurzame zelfredzaamheid van burgers. Het is dan ook niet voor niets dat zoveel gemeenten ons aanbod voor collectieve preventie inzetten om verergering van psychische problematiek te voorkomen.

Onze focus ligt op de positieve psychologie. Dit houdt in dat wij uitgaan van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden van de mens. Dit doen wij door onze brede expertise in te zetten voor het leveren van kundig vakmanschap binnen de GGZ. We werken hierbij nauw samen met lokale organisaties in het sociaal domein. De activiteiten die aangeboden worden zijn evidence-based of best practise.

Wij volgen de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld transities, WMO, sociale wijkteams en de participatiewet op de voet. Tevens zijn we betrokken bij de (door) ontwikkelingen van (nieuwe) methodieken/interventies en werken we mee aan onderzoeken naar de effecten van interventies. Dit doen we zowel op regionaal als op landelijk niveau (en zelfs internationaal), waardoor we altijd lokaal de meest effectieve interventie in kunnen zetten

Twee voorbeelden van interventies die veelvuldig ingezet worden zijn:

Koptekst
Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)

Inhoud

Kinderen die opgroeien in een gezin met een ouder die psychiatrische problemen heeft, krijgen op indringende wijze te maken met bijvoorbeeld gedragsveranderingen bij hun ouders en veranderingen in de thuissituatie. Dit kan verwarrend zijn voor kinderen en veel spanningen met zich meebrengen. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van deze kinderen zelf psychische problemen ontwikkelen, waarvan de helft ernstige problematiek ontwikkelt. Voor deze kinderen en hun ouders biedt Collectieve preventie ondersteuning zodat de kinderen minder belast worden en samen met hun ouders hiermee om leren gaan. Collectieve preventie maakt zich al 30 jaar hard voor de KOPP-groep en in juni 2016 heeft zelfs Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich uitgesproken over deze doelgroep. Zij gaf onder andere aan dat zij het belangrijk vindt dat er passende (preventieve) zorg geboden wordt voor deze kwetsbare groep kinderen.

Meer informatie over deze trainingen.

Koptekst
Mentaal fit

Inhoud

Stress en spanning kunnen een voorbode zijn van het ontwikkelen van een psychisch probleem. Mensen die veel stress en spanning ervaren leren in deze interventie hier anders mee om te gaan en balans te vinden, zodat erger voorkomen kan worden en (duurdere) zorg niet nodig is. In deze training wordt gewerkt vanuit de positieve psychologie. Er wordt gekeken naar iemands kracht in plaats van klacht, waarbij de nadruk gelegd wordt op de kwaliteiten die iemand al in zich heeft en hoe deze ingezet kunnen worden om anders om te gaan met zijn/haar klachten. De interventie is praktisch van aard, waarbij theorie vertaald wordt naar opdrachten en cursisten gebruik maken van de kracht van de groep.

Meer informatie over de training Mentaal fit.

Meer weten

Meer weten? Neem contact met ons op via [email protected]. Liever telefonisch contact? Bel ons op 0570-604900. Je kunt ook contact opnemen via het contactformulier.

Meer nieuws

Read more about NIEUW: podcast over Impluz
kind doet handstand
Algemeen

NIEUW: podcast over Impluz

Marjolein en Folkert leggen ons in de aflevering uit wat Impluz doet, wat hun persoonlijke drijfveren zijn en waar ze tegenaan lopen. Beluister de podcast via: https://open.spotify.com/episode
Lees meer
Read more about Als het thuis stormt: aandacht voor KOPP
Voordeur met fietsen ervoor
Preventie

Als het thuis stormt: aandacht voor KOPP

Met KOPP worden Kinderen van Ouders met Psychische Problemen bedoeld. Voor deze kinderen/jongeren is het opgroeien in een gezin waar veel spanning of zorgen zijn niet eenvoudig. Het kan variëren van
Lees meer