Als er thuis iets gebeurt wat je bang maakt of zelfs pijn doet is hierover praten heel belangrijk. Dit lukt het best als je ontspannen bent. Samen met andere gekwetste kinderen en op een veilige manier. Ook jullie ouders kunnen elkaar helpen om beter met jullie om te gaan.

Let op de kleintjes is een cursus voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar die thuis getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders, of zelf zijn mishandeld. De cursus is ook bedoeld voor kinderen die langere tijd te maken hebben met ouders die in een ingewikkelde echtscheiding verwikkeld zijn.
Oefenen, praten en actief aan de slag.

Iedere bijeenkomst staat een thema centraal dat voor de kinderen belangrijk is, zoals:

  • boosheid en angst
  • verdriet
  • geheimen
  • toekomst.

Bij ieder thema horen oefeningen, we praten en doen veel leuke activiteiten. Naast de bijeenkomsten voor de kinderen zijn er bijeenkomsten voor ouders. Zij krijgen informatie over het doel van de groep en over de gevolgen van geweld. Zij kunnen elkaar adviseren over hoe je kunt omgaan met je kinderen.

Niet in jouw gemeente?


Hou mij op de hoogte als deze training in mijn gemeente wordt gegeven.