In de cursus Grip op Verwardheid leert u eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen en mensen in verwardheid. Deze verwardheid kan ontstaan als gevolg van psychische problemen, maar ook als gevolg van  bijvoorbeeld autisme, (licht) verstandelijke beperking of niet-aangeboren-hersenletsel.

In de cursus krijgt u informatie over psychische problemen en er is veel aandacht voor het aanleren van gespreksvaardigheden. Ook leert u hoe te handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. In het tweede deel van de cursus gaan we dieper in op de communicatie met mensen die verward gedrag vertonen.

u leert

 • eerste hulp te verlenen bij psychische problemen
 • over veelvoorkomende psychische problemen en aandoeningen
 • hoe u in een crisissituatie moet handelen
 • hoe u de juiste hulpdiensten moet alarmeren
 • welke eigen persoonlijke communicatieve vaardigheden u heeft
 • en hoe u deze effectief inzet in de communicatie met personen met psychische problemen of verward gedrag

 

Wat kunt u verwachten van de training:

De training heeft verschillende onderdelen;

 • De training geeft basiskennis over verschillende psychiatrische problematiek (zoals depressie, suïcide, psychoses, angststoornissen, verslavingen) en diverse beperkingen (niet-aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperking en autisme). Deelnemers die in hun werk al heel veel met deze doelgroepen werken en al veel over de problematiek weten, leren op dit gebied mogelijk wat minder nieuws bij in de training. Uiteraard zijn andere onderdelen van de training voor hen wel relevant.
 • De training heeft een aantal belevingsoefeningen waardoor je zelf ervaart hoe het is om psychiatrische problematiek of een niet-zichtbare beperking te hebben; dit vergroot het begrip, maakt dat je beter kunt handelen en communiceren én het zorgt voor destigmatisering.
 • De training vergroot de handelingsvaardigheden in veel verschillende situaties. Echter, we merken dat veel mensen de term verward gedrag associëren met de extreme voorbeelden die regelmatig in de media voorbijkomen, vaak met veel openlijke agressie en bedreiging. De training is gericht op het herkennen van signalen en het voorkomen van deze crisissituaties.

  Wat de training echter niet leert, is het optreden in crisissituaties met veel openlijke agressie en bedreiging. Hiervoor zijn agressietrainingen geschikter (en deze training is geen agressietraining). Wel geeft de training aan wat je in die situaties wel moet doen en wat je niet moet doen; waar moet je hulp zoeken, wie moet je bellen in deze noodsituaties.

 • In de training worden communicatievaardigheden aangeleerd en geoefend waardoor je beter gaat communiceren met mensen om je heen (en dus ook met mensen met psychiatrische problematiek en beperkingen).
 • In de training vertellen een aantal ervaringsdeskundigen hun verhaal en staan ze open voor vragen van de deelnemers

aanmelden en informatie

Wilt u deze training volgen? Stuur dan een mail naar gripopverwardheid@meeijsseloevers.nl

Vermeld daarin uw contactgegevens (naam, telefoon, email en organisatie indien van toepassing) en zo mogelijk welke training u in welke gemeente wil volgen.

Wij nemen dan contact met u op om u verder te informeren en/of uw aanmelding af te ronden.

Dankzij subsidiëring van ZonMW bieden wij deze training aan tegen een  gereduceerd tarief.