Overslaan en naar de inhoud gaan
Opvang van vluchtelingen

Mind-Spring

Koptekst
In het kort

Inhoud

Mind-Spring is een groepstraining gericht op vluchtelingen met als doel het verbeteren van de mentale gezondheid, psychosociale vaardigheden en het vergroten van hun veerkracht. Het  ontstaan of verergeren van psychische en psychiatrische klachten kan hierdoor verminderd worden, wat bijdraagt aan het verbeteren van het integratieproces. De training wordt gegeven door een ervaringsdeskundige uit de eigen cultuur in samenwerking met een trainer vanuit de regionale GGZ. Een tolk zorgt voor de vertalingen.

Koptekst
Inhoud

Inhoud

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Tijdens de training werken we met een aantal centrale thema’s waar vluchtelingen veel mee te maken hebben. Onder andere: stress en klachten naar aanleiding van vaak langdurige stress, depressie en lusteloosheid, trauma, rouw, schuldgevoelens, ontheemding en acculturatie, identiteit en verandering van identiteit en cultuurverschillen. De deelnemers leren waarom zij deze problemen kunnen hebben en wat zij er zelf aan kunnen doen. Ze leren in deze training hoe ze hun eigen veerkracht kunnen vergroten.

Door bij deze training een trainersduo in te zetten (de ervaringsdeskundige uit de eigen cultuur en de GGZ-trainer) ontstaat sneller verbinding en interactie in de groep op basis van gedeelde ervaringen. Dit draagt bij aan de leerbaarheid van de deelnemers. Bovendien ervaren veel deelnemers de ervaringsdeskundige trainer als een rolmodel. Om taalbarrières zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt een professionele tolk voor de vertalingen.

De Mind-Spring methodiek is door RIVM beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd.

Koptekst
Resultaat

Inhoud

De doelstelling van Mind-Spring is het verbeteren van de mentale gezondheid en psychosociale vaardigheden van mensen met een vluchtverleden. Het ontstaan of verergeren van psychische en psychiatrische klachten kan hierdoor verminderd/voorkomen worden, wat bijdraagt aan het verbeteren van het algeheel functioneren ten behoeve van integratieproces.

Koptekst
Voor wie

Inhoud

Mind-Spring is bedoeld voor volwassenen, jongeren of kinderen met een vluchtverleden. 

Koptekst
Verschillende varianten

Inhoud
  • Mind-Spring voor volwassenen
  • Mind-Spring voor jongeren (13-plus)
  • Mind-Spring Junior (kinderen van groep 5 t/m 8)
  • Mind-Spring opvoeden in twee culturen

De Mind-Spring Juniorvariant wordt altijd gegeven in combinatie met Mind-Springtraining voor de ouders over het opvoeden in twee culturen.

Koptekst
Wie geven deze training

Inhoud

De training wordt gegeven door een ervaringsdeskundige trainer uit de eigen cultuur en een trainer vanuit de regionale GGZ. Arq Nationaal Psychotrauma Centrum leidt de ervaringsdeskundige trainers op en voert de landelijke coördinatie van de Mind-Springtrainingen.

Koptekst
Praktische informatie

Inhoud

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee uur vooraf gegaan door een informatiebijeenkomst. In de training voor volwassenen is plek voor 10-15 deelnemers.

Bij de training voor kinderen hanteren we een maximum van 10 kinderen.

De training wordt gegeven per taalgroep. Er is een professionele persoonlijke tolk aanwezig voor de vertalingen.

Koptekst
Kosten

Inhoud

We leveren altijd maatwerk. Neem contact met ons op voor een offerte.

Koptekst
Locatie

Inhoud

De training wordt gegeven op een door jou geselecteerde locatie.

Koptekst
Meer weten

Inhoud

Wil je meer weten over Mind-Spring training of heb je interesse neem dan contact op met onze coördinator culturele diversiteit, Jeannet Folkerts via het nummer 06-10924045 of via ons centrale telefoonnummer 0570 - 604 900.

Ik heb interesse!

Velden met een zijn noodzakelijk
Indien van toepassing
Indien van toepassing

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zie graag onze privacy- en cookieverklaring