Impluz kent de participatiesamenleving en het vrijwilligerswerk van binnenuit. Dat zijn unieke kenmerken, waarmee wij in staat zijn om out of the box te werken. We denken vanuit de samenleving, we richten ons op de praktijk en keren elk dubbeltje om zodat het drie keer zoveel opbrengt.

Heeft u dus een idee op het terrein van welzijn en zorg? Dan kunnen wij dat uitwerken tot een realistisch project. Maar liever nog werken we vanaf de bodem van een probleem naar een oplossing in projectvorm. Waarbij het creatieve denken altijd een kwestie is van samenwerken met collega's, klanten en opdrachtgevers.

 

Als onderdeel van het programma Werk In-Zicht willen we graag starten met een voedselbos in of rondom Deventer. Dit project is bedoeld voor cliënten en patiënten van de stichtingen binnen de Dimence Groep die toe zijn aan een activiteit op trede 5 of 6 van de participatieladder. Daarnaast is het project ook bedoeld voor anderen die graag actief willen zijn binnen dit project en binnen de gemeente Deventer wonen. Deelnemers gaan samen met onze netwerkpartners aan de slag met een ontwerp, grondanalyse, grondbewerking en aanleg van het voedselbos.

Wij geloven in de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt -  al dan niet als gevolg van psychische problemen. Wij zijn er van overtuigd dat zij met deze talenten waarde toe kunnen voegen aan de maatschappij. Wij willen deze mensen helpen om hun talenten te (her)ontdekken en deze verder laten ontplooien. Dit met als uiteindelijke doel het krijgen van een betaalde baan.

Feestjes afzeggen omdat je geen cadeautje hebt. Niet op voetbal of ballet. Of lopen naar school, bij gebrek aan een fiets. Dat is de realiteit als je opgroeit onder de armoedegrens. In Nederland geldt dat voor één op de acht kinderen. De gevolgen voor ouders die leven in voortdurende stress van geldzorgen zijn groot. Stress zorgt ervoor dat het psychisch en lichamelijk welbevinden achteruit gaat, dat het IQ tot wel 10 punten kan afnemen, dat de mogelijkheid tot het bedenken van strategieën afneemt.

Home-Start Xtra is een extra bouwsteen bovenop de basismethodiek van Home-Start; de landelijke opvoedingsondersteuningsmethodiek van Home-Start Nederland. Deze methodiek staat zodoende niet op zichzelf, maar dient als aanvulling. In de praktijk ontwikkelt met de doelgroep ‘gezinnen waarbij (jeugd)ggz-problematiek een rol speelt’. Deze methodische aanvulling kan alleen uitgevoerd worden door een coördinator en vrijwilligers die reeds getraind zijn in de reguliere basis van Home-Start, conform handboek, zoals landelijk geborgd.

Regio: Flevoland en IJsselland

In december 2015 ging de Academische Werkplaats ‘Samen op School’ IJsseland en Flevoland van start. Nu, begin 2020, vindt er een geleidelijke overgang plaats naar een nieuwe fase. Een fase waarin de resultaten uit beide promotie onderzoeken geïmplementeerd gaan worden via een Implementatie Impuls en nieuwe Regionale Werkplaatsen Jeugd (RKJ’s) zich vormen: een in IJsselland en een in Flevoland! De website https://samenopschool.org/ houdt u op de hoogte.

 

De doelstelling van Cuddle & Care is een bijdrage te leveren aan een goede start voor elk kind vanaf de geboorte. Veilige gehechtheid is de basis van Cuddle & Care. We zetten in op het bevorderen van het welzijn, de gezondheid, de opvoeding, een goede ouder-kindrelatie en het verminderen van belemmerende factoren. In samenwerking met lokale ouder-kind groepen geven we informatie over hechting en financieel advies aan ouders. Waar deze lokale oudergroepen niet zijn, organiseren we ze zelf met de lokale ketenpartners.