Regio: Flevoland en IJsselland

De academische werkplaats “Samen op school” stimuleert de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsseland. De werkplaats zet in op een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkomen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze toch nodig is. Ook wordt onderzocht welke organisatorische en bestuurlijke voorwaarden (bijvoorbeeld wijze van financiering en afspraken tussen gemeenten, onderwijs en jeugdhulp) hiervoor nodig is.

Alt

Binnenkort start Home-Start Xtra in de gemeente Zwolle. Dit project is bedoeld voor gezinnen die een moeilijke periode doormaken en tijdelijk wat ondersteuning nodig hebben. In Zwolle is daarnaast extra aandacht voor gezinnen waar sprake is van jeugd ggz of een verstandelijke beperking. We werken hiervoor samen met Jeugd ggz Zwolle, Frion, WijZ en De Kern.

Ieder gezin maakt wel eens een moeilijke periode door. Misschien als gevolg van ziekte, moeilijkheden met de kinderen, problemen op het werk. Weinig contact met vrienden, familie of in de buurt…. Spanningen als partners….

Cuddle & Care, Ouder-Kind groep

Ieder gezin maakt wel eens een moeilijke periode door. Als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, moeilijkheden met de kinderen, problemen op het werk, weinig contact met vrienden, familie of in de buurt. Spanningen als partners…. Op zo’n moment kan het een opluchting zijn, wanneer er iemand is die de tijd neemt om te luisteren of een handje te helpen. Bijvoorbeeld bij het regelen van praktische zaken of het krijgen van meer contacten. Daarom is er nu Home-Start Kampen.