Alt

KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.

Kinderen kunnen last hebben van de psychische problemen of verslaving van hun ouder(s) ook wanneer zij niet meer samenwonen met deze ouder. Wanneer kinderen beter begrijpen wat er met hun ouder(s) aan de hand is, kunnen ze hier anders mee omgaan en beter voor zichzelf leren zorgen.

Kinderen kunnen heel verschillend op deze situatie reageren. Dat is mede afhankelijk van de leeftijd en het karakter van het kind. Veel kinderen lijken zich goed aan te passen aan de thuissituatie. Toch kan dit schijn zijn. Kinderen zijn geneigd om hun eigen problemen en vragen voor zich te houden, omdat ouder(s) zelf problemen hebben. Om te voorkomen dat uw kinderen (later) zelf problemen krijgen of met vragen blijven rondlopen, biedt Team Preventie ggz vanuit Impluz ondersteuning aan voor u en uw kind(eren) in deze moeilijke tijd. 

Door het lotgenotencontact in de KOPP-groepen kunnen kinderen leren en ontdekken dat ze niet de enige zijn. Het is voor kinderen erg fijn om te praten met leeftijdsgenoten die een soortgelijke thuissituatie hebben. De KOPP-activiteiten van Impluz zijn gericht op kinderen en ouders. Voor alle leeftijden is er passende ondersteuning mogelijk.

Wat extra hulp en steun is in deze periode heel belangrijk. Familie en vrienden kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Preventie ggz van Impluz hoopt op deze manier haar steentje bij te dragen.

Er zijn diverse mogelijkheden voor kinderen van Ouders met Psychische problemen:

-9 maand tot 1 jaar: ouder baby interventie

1 tot 23 jaar: KOPP kindgesprekken

4 tot 7 jaar: Piep zei de muis

8 tot 12 jaar: KOPP voor jou

12 tot 16 jaar: Pubergroep 4U

16 tot 25 jaar: Emailservice Kopstoring & onlinecursus Kopstoring

16+: Adolescentengroep Nu Jij

Ouders: onlinecursus Kop op ouders