Jongeren zijn zich niet altijd bewust van het oplopen van spanning in hun lichaam. Daar zijn zogenaamde signaleringsplannen voor ontwikkeld, maar een pak papier werkt natuurlijk niet voor jongeren...

Daarom ontwikkelen wij een multimediale toepassing van het signaleringsplan. Waarbij we gebruik maken van een fitbit, die lichamelijke reacties als een oplopende hartslag registreert, in combinatie met een app voor mobiele telefoons. Deze app kan, afhankelijk van de lichamelijke veranderingen die de fitbit registreert, middels een app op je telefoon actief tonen wat jou kan helpen om de spanning in je lichaam te verlagen. De jongere kan hierdoor vroegtijdig ingrijpen in het oplopen van de emotie. Ook krijgt de jongere meer inzicht in zijn/haar eigen gedrag.

Op dit moment is de eerste demoversie van de app bijna klaar om te testen. Daarvoor hebben we hulp gevraagd aan ervaringsdeskundige jongeren, ervaringsdeskundige volwassenen én jongeren zonder psychische problemen. Je weet immers pas écht of een innovatie veelbelovend is als je de potentiële gebruiker volop de gelegenheid geeft om mee te praten.

Onze doelstelling is om eind juni een eerste verkenning naar dit onderwerp afgerond te hebben. Als die veelbelovend is, dan gaan we de demoversie verder ontwikkelen.