Gemiddeld genomen krijgt 1 op de 4 Nederlanders in zijn/haar leven te maken met een psychische aandoening. Dat betekent dat zo ongeveer iedereen op een moment in aanraking met psychische aandoeningen. Zelf, óf in de directe omgeving. 

Uit onderzoek blijkt dat hoe langer er gewacht wordt met het inschakelen van hulp, hoe moeilijker herstel kan zijn. Het goede nieuws: de kans dat iemand hulp inschakelt is groter als iemand die dichtbij staat dit stimuleert. 

Wacht dus niet als je je zorgen maakt over iemand, maar zet die stap! 

Wat is een psychische aandoening?
Tijdens de cursus Mental Health First Aid (MHFA) gaan we in op wat psychische aandoeningen en psychische problemen nu precies zijn. Tevens staan we stil bij de risicofactoren (zoals bijvoorbeeld de huidige corona-crisis) en de impact van psychische aandoeningen.

Een psychische aandoening is een te diagnosticeren aandoening die effect heeft op:

 • denken
 • emotie
 • gedrag

Oftewel op hoofd, hart en handen!

Een psychische aandoening brengt vaak verstoringen met zich mee op verschillende vlakken: 

 • werk/school
 • dagelijkse taken
 • het ontwikkelen van prettige sociale relaties

 

Risicofactoren

Of iemand een psychische aandoening ontwikkelt heeft te maken met een aantal risicofactoren. We onderscheiden drie groepen risicofactoren: 

 • biologische factoren (zoals erfelijkheid)
 • psychologische factoren (zoals het hebben van stress, een andere psychische aandoening, misbruik)
 • sociale factoren (zoals armoede, isolement)

Tegenover de risicofactoren staan beschermende factoren zoals: goede sociale contacten en familiebanden, zelfvertrouwen, constructieve tijdsbesteding, positieve identiteit, sociale binding, etc.

 

De impact van psychische aandoeningen

 • In Nederland is een psychische aandoening de 4e grootste bron van ziektelast.
 • Het is de grootste bron van ziektelast voor 15-24 jarigen.
 • 75% van de mensen heeft een eerste episode voor het 25e levensjaar

 

Tijdens de cursus MHFA gaan we hier verder op in zodat je een duidelijker beeld krijgt van wat psychische aandoeningen zijn, wat signalen zijn die je kunt herkennen bij de verschillende aandoeningen en wat risicofactoren zijn voor het ontstaan van een aandoening.

Heb je interesse om de cursus te volgen? Stuur dan een mailtje naar info@impluz.nl en we informeren je zodra er weer cursussen gepland gaan worden!