Alt

Karin van Doesum, medewerker van Impluz, heeft vandaag een Roos van Elisabeth ontvangen. De ‘Roos van Elisabeth’ wordt jaarlijks door het Elisabethfonds uitgereikt aan mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken op het terrein van maatschappelijke integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Karin ontving de roos voor haar jarenlange inzet voor kinderen van ouders met psychische problemen.

 

Het Elisabethfonds reikt jaarlijks vier rozen uit in de categorieën professionals en vrijwilligers. Binnen beide categorieën is er een algemene roos en één voor mensen die zich specifiek bezig houden met de zorg voor jeugd. Karin van Doesum ontving de roos in de categorie Jeugd Professionals.

 

Karin werkt als preventiewerker bij Impluz (Dimence Groep). Zij staat als psycholoog en docent hoog aangeschreven en zet zich reeds jarenlang in voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP), zodat voorkomen kan worden dat deze kinderen later zelf (psychische) problemen krijgen. KOPP is een mooi systeem waar goede resultaten mee geboekt worden. De hulpverlener komt bij de depressieve moeder met baby thuis om video’s te maken. Dat blijkt heel behulpzaam te zijn om het contact tussen moeder en kind tot stand te brengen.

 

In 2007 promoveerde zij op een onderzoek naar thuisbegeleiding van moeders. De preventieve ondersteuning kreeg de naam ‘ouder-baby interventie’. ‘In Nederland lopen jaarlijks ongeveer twintigduizend vrouwen een depressie op na de bevalling. Dat is 10% van het totale aantal jonge moeders. Bijna de helft van alle kinderen met een depressieve ouder maakt zelf voor de achttiende verjaardag ook een depressie door’, was haar bevinding toen.

 

Na haar promotie is Karin zich toe gaan leggen op het trainen en begeleiden van uitvoerders van de ouder-baby interventie. Daarin werkt ze samen met het Trimbos-instituut. Ze beperkt zich niet tot Nederland maar ondersteunt ook de KOPP-projecten in landen als Italië, Portugal, Australië en Noorwegen. Tevens werkt ze mee aan vele publicaties.

 

“Haar jarenlange inzet voor kinderen van ouders met psychische problemen is van groot maatschappelijk belang,” aldus de jury. “Met het bespreekbaar maken van de gevolgen voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen, wordt een groot taboe doorbroken. Ook wordt daarmee voorkomen dat problemen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Haar prestaties en het belang van het onderwerp waar zij voor strijd zijn meer dan voldoende om de Roos van Elisabeth te mogen ontvangen.”