Alt

“Impluz?”

Een inspirerende naam voor een innovatiestichting, daar waren we naar op zoek. Tijdens een overleg kwam de naam Impluz naar voren. Kort, krachtig en positief met een pluz. Impluz richt zich op het stimuleren en faciliteren van innovatie binnen het sociale domein. Waarom?

De maatschappij verandert en dit vraagt van iedereen een actieve houding waarin men zelf aan het roer staat. Impluz speelt hierop in en ontwikkelt en voert projecten uit die mensen sterker maken en zo nodig steunen. Impluz wordt gevoed vanuit de verschillende stichtingen van de Dimence Groep. Het gaat daarbij om de denkkracht van professionals, vrijwilligers, clienten en deelnemers. We beschikken daarmee over de hands-on mentaliteit, deskundigheid en betrokkenheid van honderden mensen. Daarmee signaleren we mogelijkheden. En ontwikkelen, onderzoeken en implementeren vernieuwende initiatieven.