Jongeren ervaren klachten als gevolg van Corona. Dat is bekend en wordt door onderzoeken bevestigd. Jongeren hebben meer last van stress, kampen met somberheid, angst, zorgen, en sommigen ervaren meer conflicten thuis.
Als vervolg op de daverende ‘Lockdown open up’ show (https://www.lockdownopenup.nl/) voor het middelbaar onderwijs kunnen leerlingen die dat nodig hebben gebruik maken van de methode ‘Veerkracht als het tegen zit’.
Jongeren krijgen in deze cursus handvatten om beter om te gaan met bovengenoemde problemen, maar ook voor het zelf studeren in de thuissituatie, hoe je je concentratie vast kunt houden en hoe je jezelf kunnen blijven motiveren.

 

Rolf Tebbens, preventiewerker en ontwikkelaar van de methode vertelt:

‘De cursus is gebaseerd op de door de GGZ ontworpen methodiek ‘grip op corona stress’, een zelfhulp module van Mirro. Maar deze cursus gaat verder. Gedurende 3 bijeenkomsten komen 6 tot 8 leerlingen bij elkaar onder begeleiding van een preventiewerker en de schoolmaatschappelijk werker. Naast de theorie, de oefeningen en de praktische handvatten die jongeren meekrijgen is het contact met lotgenoten erg ondersteunend. Jongeren delen hun ervaringen, geven elkaar tips en zijn erg nieuwsgierig naar hoe andere jongeren omgaan met deze situatie. 

De opzet van het programma is preventief van aard, als de schoolmaatschappelijk werker problematiek signaleert dan kan er direct worden doorverwezen naar de hulpverlening.

De methode wordt nu ingezet in het voortgezet onderwijs, maar het kan ook ingezet worden voor studenten van het MBO en HBO.

Het programma bestaat uit 3 fysieke bijeenkomsten van ca. 1,5 uur, ondersteund door een werkboek met opdrachten, theorie, oefeningen en tips.