Op donderdag 27 oktober 2016 bracht een aantal wethouders van de gemeente Zwolle een bezoek aan Home-Start. Ze namen deel aan een trainingsochtend voor nieuwe Home-Start vrijwilligers. Dit is de tweede groep vrijwilligers die geschoold wordt tot Home-Start vrijwilligers. Daarmee komt het totale aantal Home-Start vrijwilligers in Zwolle op 13. De wethouders vonden het een interessante ochtend en waren zeer te spreken over dit project!