Ieder gezin maakt wel eens een moeilijke periode door. Als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, moeilijkheden met de kinderen, problemen op het werk, weinig contact met vrienden, familie of in de buurt. Spanningen als partners…. Op zo’n moment kan het een opluchting zijn, wanneer er iemand is die de tijd neemt om te luisteren of een handje te helpen. Bijvoorbeeld bij het regelen van praktische zaken of het krijgen van meer contacten. Daarom is er nu Home-Start Kampen.

 

Samen met het LOK Kampen worden zo veel mogelijk gezinnen (met kinderen onder de 12 jaar)  ondersteuning geboden. Vanuit de samenwerking in Kampen bieden getrainde vrijwilligers van Home-Start Kampen het LOK net dat steuntje in de rug dat er nu zo hard nodig is. Door “een maatje te zijn”, door het bieden van een luisterend oor, ondersteuning in de opvoeding, hulp bij het doorbreken van sociaal isolement en praktische hulp & steun.

Zo kom je als gezin weer in je kracht te staan!

Home-Start Kampen werkt nauw samen met het Landelijk Steunpunt van Home-Start  om zo de kwaliteit van het werk te ontwikkelen en te borgen.

Meer Info?

Mirjam Frank
Coordinator Home-Start Kampen
Kampen@Home-Start.nl
t.  038 -4 682 624

of Henriette Jansen
Coordinator LOK Kampen
www.lokkampen.nl
t 06 - 516 89 673

Home-Start is mogelijk door de subsidieregeling innovatie sociaal domein van de gemeente Kampen.