Home-Start Xtra is een extra bouwsteen bovenop de basismethodiek van Home-Start; de landelijke opvoedingsondersteuningsmethodiek van Home-Start Nederland. Deze methodiek staat zodoende niet op zichzelf, maar dient als aanvulling. In de praktijk ontwikkelt met de doelgroep ‘gezinnen waarbij (jeugd)ggz-problematiek een rol speelt’. Deze methodische aanvulling kan alleen uitgevoerd worden door een coördinator en vrijwilligers die reeds getraind zijn in de reguliere basis van Home-Start, conform handboek, zoals landelijk geborgd.

Het hoofddoel van Home-Start Xtra is om gezinnen die bekend zijn bij Jeugd ggz te versterken in eigen woon- & leefomgeving door middel van inzet van een vrijwilliger die tijd, aandacht en een luisterend oor biedt. Deze inzet van een vrijwilliger is erop gericht om gezinnen zo snel mogelijk op eigen kracht en met eigen mogelijkheden verder te laten gaan, ondersteund -waar nodig- vanuit eigen versterkt sociaal netwerk.

De vrijwilliger zet onder meer in op het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouders, waar deze door verschillende omstandigheden onder druk zijn komen te staan. Onder meer door samen te werken aan een steviger zelfvertrouwen van ouders, aan de dagelijkse gang van zaken in huis, aan een positiever opvoedingsklimaat met meer aandacht voor de kinderen, waar dit soms door spanningen enigszins uit het oog verloren neigt te raken.

Naast ondersteuning voor de ouders is er ook specialistische hulp voor de kinderen aanwezig.

 

Uit de praktijk van Home-Start Xtra:

  • Een moeder zou graag meer Nederlands willen leren, meer buiten de deur zijn en een groter netwerk willen. Een buurvrouw van vroeger neemt haar nu wekelijks mee naar het buurthuis waar zij meer Nederlands praat en meer mensen leert kennen. Hierbij kon Home-Start de schakel zijn.
  • Een gescheiden moeder had ondersteuning van verschillende zorgorganisaties. Ze heeft 2 kinderen. Haar dochter laat heftig pubergedrag zien en haar zoon heeft ODD en ADHD. Home-Start heeft geholpen de draaglast te verminderen door haar te empoweren en een luisterend oor te bieden. Hierdoor kon zij de problematiek beter aan. Het helpt haar te relativeren en objectief naar zichzelf te kijken.
  • Een moeder en haar oudste 3 kinderen hebben ADHD. Ze is full-time huismoeder en ze vindt het lastig om haar taken  te structureren. Hierdoor kunnen belangrijke dingen zoals het koken zomaar worden vergeten. Dat vindt ze vervelend. Home-Start heeft haar geholpen om de dingen beter te structureren. Dat gaat nu veel beter: ze vertelt dat ze dingen veel minder voor zich uitschuift, maar het gewoon doet.