Alt

Binnenkort start Home-Start Xtra in de gemeente Zwolle. Dit project is bedoeld voor gezinnen die een moeilijke periode doormaken en tijdelijk wat ondersteuning nodig hebben. In Zwolle is daarnaast extra aandacht voor gezinnen waar sprake is van jeugd ggz of een verstandelijke beperking. We werken hiervoor samen met Jeugd ggz Zwolle, Frion, WijZ en De Kern.

Ieder gezin maakt wel eens een moeilijke periode door. Misschien als gevolg van ziekte, moeilijkheden met de kinderen, problemen op het werk. Weinig contact met vrienden, familie of in de buurt…. Spanningen als partners….

Op zo’n moment kan het een opluchting zijn, wanneer er iemand is die de tijd neemt om te luisteren of een handje te helpen. Bijvoorbeeld bij het regelen van praktische zaken of het krijgen van meer contacten. Vanuit Home-Start Xtra bieden getrainde vrijwilligers net dat steuntje in de rug dat er nu zo hard nodig is. Door het bieden van een luisterend oor, ondersteuning in de opvoeding, hulp bij het doorbreken van sociaal isolement en praktische hulp & steun.

Zo kom je als gezin weer in je kracht te staan!

Home-Start Zwolle werkt nauw samen met het Landelijk Steunpunt van Home-Start om zo de kwaliteit van het werk te ontwikkelen en te borgen. Home-Start is een opvoedsteunprogramma dat landelijk is ontwikkeld en lokaal wordt uitgerold door bestaande organisaties. Doel van de inzet van de vrijwilliger is het tijdelijk extra aandacht bieden aan een gezin dat in onbalans is, om verergering van de problematiek te voorkomen. Ook wordt indien gewenst gewerkt aan het versterken van het sociale netwerk waardoor de eigen kracht van het gezin wordt versterkt. Het gezin geeft zelf aan, waar zij graag ondersteuning bij ontvangen. Een vrijwilliger komt eens per week een dagdeel in een gezin om naar het verhaal van ouders te luisteren en hen steun te bieden. Home-Start helpt ouders hun eigen kracht te hervinden.

Meer Info?
Aanmelden als gezin of vrijwilliger?
info@impluz.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Zwolle.