Feestjes afzeggen omdat je geen cadeautje hebt. Niet op voetbal of ballet. Of lopen naar school, bij gebrek aan een fiets. Dat is de realiteit als je opgroeit onder de armoedegrens. In Nederland geldt dat voor één op de acht kinderen. De gevolgen voor ouders die leven in voortdurende stress van geldzorgen zijn groot. Stress zorgt ervoor dat het psychisch en lichamelijk welbevinden achteruit gaat, dat het IQ tot wel 10 punten kan afnemen, dat de mogelijkheid tot het bedenken van strategieën afneemt. Het geloof dat inspanning zin heeft vermindert, gevoelens van moedeloosheid en minderwaardigheid nemen toe.

De gevolgen van stress hebben dan ook effect op het opvoeden van kinderen. Ouders die leven in chronische stress hanteren vaker een autoritaire of inconsequente opvoedstijl wat geen goede bodem is voor veilige hechting tussen ouder en kind. Er zijn onderzoekers die aangeven dat niet de armoede wordt doorgegeven aan kinderen, maar dat juist de stress zorgt voor over-erving van problemen.

Kortom: Met ‘Schatgraven’ willen we een interventie inzetten. Deze is gebaseerd op Home-Start, een bewezen effectieve opvoedsteunmethodiek.

 

Als Schatgraven compleet en succesvol afgerond is,  ziet de situatie van ouders en kinderen er zo uit:

  • Ouders hebben inzicht in de voorbeeldfunctie die zij hebben. Ze gebruiken de aangereikte instrumenten om hun kind(eren) een goede financiële opvoeding te geven.
  • Ouders zijn zich bewust van de positieve en krachtige punten van hun gezin.
  • Ouders maken gebruik van beschikbare diensten en voorzieningen, waardoor kinderen mee kunnen doen met sporten, verjaardagsfeestjes en andere sociale activiteiten.
  • Ouders kunnen de participatie van kinderen aan sociale activiteiten borgen in hun gezin.
    Ze hebben kennis over de gevolgen van langdurige stress op ouderschap en opvoeding en weten hoe  stress te verminderen.
    Het zelfvertrouwen (empowerment) van ouders is toegenomen en dit heeft een positief effect op het (financieel) opvoedgedrag.