Als onderdeel van het programma Werk In-Zicht willen we graag starten met een voedselbos in of rondom Deventer. Dit project is bedoeld voor cliënten en patiënten van de stichtingen binnen de Dimence Groep die toe zijn aan een activiteit op trede 5 of 6 van de participatieladder. Daarnaast is het project ook bedoeld voor anderen die graag actief willen zijn binnen dit project en binnen de gemeente Deventer wonen. Deelnemers gaan samen met onze netwerkpartners aan de slag met een ontwerp, grondanalyse, grondbewerking en aanleg van het voedselbos. Daarbij leert men werknemersvaardigheden, verkrijgt men vakkennis middels het aan het project gekoppelde onderwijstraject en werken we aan de (psychische) blokkades die mensen in de weg staan om (opnieuw) een betaalde baan te vinden.

Ook onze ‘buren’ willen wij enthousiasmeren om deel te nemen aan dit project. Daarnaast maakt het gezonde voeding zeer toegankelijk. De oogst willen wij deels namelijk gratis aanbieden aan iedere deelnemer van het voedselbos. Een ander deel willen wij verkopen aan restaurants en winkels in Deventer. Datgene wat overblijft kan gratis worden geplukt door bijvoorbeeld de andere inwoners uit de wijk.

 

Binnen dit voedselbos werken we samen aan meerdere gemeenschappelijke doelen:

  • het opdoen van vakkennis, vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en werkervaring zodat men na afloop van hun eigen traject bemiddelbaar is naar een betaalde baan (vanuit het programma Werk In-Zicht);
  • het ontwerpen, aanleggen, onderhouden van het voedselbos;
  • het telen van groenten, fruit, bessen, noten, paddenstoelen, kruiden;
  • het ontmoeten van elkaar en het nuttig bezig zijn voor de gemeenschap.

 

Door actief te zijn binnen het voedselbos verkrijgt iedere deelnemer kennis over biodiversiteit, één- en meerjarige gewassen en goede voeding. Men doet zowel kennis op over bosbouw als  landbouw. Ook doet men werknemersvaardigheden op. Daarnaast hebben wij de ambitie om op individuele maat te werken aan het op peil krijgen van vakkennis in de vorm van certificaten en/of diploma’s.

 

Met dit project willen we de volgende resultaten bereiken:

  • Dat de deelnemende organisaties aan dit project samen een vloeiende doorlopende lijn naar werk hebben weten te creëren met vangnetten bij iedere stap van de deelnemer;
  • We op termijn een voortdurende aanwas van nieuwe klanten weten te motiveren om de stap naar betaald werk te zetten;
  • Minimaal 80% van de gestarte deelnemers het traject af maakt;
  • Minimaal 50% van de deelnemers aan het einde van het traject een betaalde baan heeft.
  • Vergroten van het inzicht van de deelnemers in gezonde voeding, biodiversiteit en natuur
  • Creëren van nieuwe beleefbare natuur -een voedselbos-  als invulling voor klimaatdoelstellingen en biodiversiteit