Alt

PIPA

De  Preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders (PIPA) is opgezet voor pleeg- en adoptieouders bij wie net een pleeg- of adoptiekind van 0-4 jaar geplaatst is en die problemen willen voorkomen. De PIPA is een interventie voor pleeg- of adoptieouders en hun pleeg- of adoptiekind met als doel elkaar te begrijpen, te respecteren en een goede relatie met elkaar op te bouwen. De PIPA maakt hierbij gebruik van uitleg over veilige en onveilige gehechtheid en hoe pleeg- en adoptieouders een veilige gehechtheid kunnen bevorderen tussen hen en hun pleeg- of adoptiekind. Na afloop kunnen pleeg- en adoptieouders beter observeren, hebben ze meer vaardigheden om heftige emoties te hanteren bij het kind en van zichzelf (zoals verdriet, boosheid, angst, machteloosheid) en hebben ze meer vaardigheden om het kind in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. De PIPA bestaat uit een duidelijk omgeschreven protocol op cognitief gedragstherapeutische basis. De PIPA maakt gebruik van mentalisering bevorderende video-reflectie gebaseerd op de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen. De Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen zijn visuele weergaven van de vier gehechtheidsclassificaties van Mary Ainsworth.

De PIPA is een protocollaire behandeling op maat voor pleegouders en pleegkind. De PIPA is vooral preventief bedoeld, en laat zich goed inzetten aan het begin van een pleeggezinplaatsing. De PIPA maakt gebruik van theorie uit het boek ‘Er zijn voor je kind’ van Brok & De Zeeuw (2008). Dit boek, in principe bedoeld voor ouders, is te bestellen bij Uitgeverij van Gorcum te Assen, ISBN 978 90 232 4401 1. Het handboek en werkboek krijgt u in de cursus uitgereikt.

De PIPA bestaat uit een 7 sessies en twee video-opnames. Op geleide van de hypothesen naar aanleiding van de analyse van de video-opname, legt de behandelaar accenten in de video-reflectie met de pleegouders. De sessies hebben de volgende thema’s:

 1. Kennismaking en video-opname
 2. Wie is mijn pleegkind?
 3. Hoe kun je veilig zijn?
 4. Troosten bij woedebuien en afwezigheid
 5. Hoe reageert mijn pleegkind
 6. Hoe kan ik vertrouwen geven?
 7. De rest van het gezin en je eigen valkuilen 

Voor wie?

De cursus PIPA is voor gedragswetenschappers, wetenschappelijk onderzoekers, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en jeugdhulpverleners, die werkzaam zijn met pleegkinderen van 0-4 jaar en willen gaan werken met PIPA.

De cursus duurt 1,5 dag en  bestaat uit een trainingsdag van 9.00 tot 16.00 en een intervisiebijeenkomst van 9.00 tot 12.00. 

Intervisietraject

Aansluitend wordt een intervisietraject aangeboden: 5x per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd om casuïstiek te bespreken. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen bij de kosten van deelname aan de cursus.

Investering

De kosten voor de training zijn € 810,-  per deelnemer. Prijs in company op aanvraag. Ook de kosten voor het intervisietraject zijn op aanvraag te verkrijgen.

Locatie

De cursus vindt plaats op een locatie van Impluz in Deventer of wordt in company aangeboden.

Trainers

 • Mw. Drs. Marilene de Zeeuw, Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut
 • Mw. Marlieke Frieling, GZ psycholoog
 • Mw. Maaike Boerkamp, GZ psycholoog/orthopedagoog
 • Mw. Carla Brok, Sociaal psychiatrisch Verpleegkundige 

Informatie en inschrijving

Voor meer informatie of een offerte kunt u gebruik maken van bijgevoegd contactformulier.

Organisaties die deelnamen