Alt

De Ouder Kind !nterventie (DOK!) is bedoeld voor het behandelen van een problematische gehechtheid tussen ouders en hun kind van 0-5 jaar. Doel van deze interventie is het vergroten van een veilige gehechtheid tussen jonge kinderen en hun ouders. De DOK! bestaat uit een duidelijk omgeschreven protocol voor het behandelen van een onveilige ouder-kind relatie op cognitief gedragstherapeutische basis. De DOK! maakt gebruik van mentalisering bevorderende video-reflectie, gebaseerd op de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen. Deze cirkels zijn visuele weergaven van de vier gehechtheidsclassificaties van Mary Ainsworth. DOK! is NIP/NVO geaccrediteerd onder nummer: 403440, herregistratie 6 pnt, diagnostiek 1,5 pnt, behandeling 1,5 pnt.

Op geleide van de hypothese over de problematische gehechtheid, wordt samen met de ouders gekozen welke accenten gelegd worden in de behandeling.

De DOK! is een protocollaire behandeling op maat voor ouders en kind, zowel in de geestelijke gezondheidszorg als in de jeugdhulpverlening.  De DOK! Behandeling bestaat uit 25 sessies met 8 video-opnames.  De DOK! maakt gebruik van theorie uit het boek ‘Er zijn voor je kind’ van Brok & De Zeeuw (2008). Dit boek, in principe bedoeld voor ouders, is te bestellen bij Uitgeverij van Gorcum te Assen, ISBN 978 90 232 4401 1. Het handboek en werkboek krijgt u in de cursus uitgereikt. 

De DOK! bestaat uit 4 basismodules en 8 verdiepingsmodules.

De basismodules:

 • Module A Wat is gehechtheid?
 • Module B Valkuilen en Doelen
 • Module C Plezier delen
 • Module D Doelen

De verdiepingsmodules:

 • Module E Nadenken en Aandachtig zijn
 • Module F Observeren van je kind
 • Module G Randvoorwaarden van veiligheid: zelfregulatie
 • Module H Troosten en Kalmeren
 • Module I Helpen en Opletten
 • Module J Verwarring Kalmeren
 • Module K Zelfvertrouwen als ouder
 • Module L Samenwerken & Familie 

Voor wie?

De cursus Dok! training is bedoeld voor gedragswetenschappers, wetenschappelijk onderzoekers, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en jeugdhulpverleners, die werken met kinderen van 0-5 jaar en die met de Dok! willen gaan werken. De cursus duurt 2 dagen van 9.30 – 16.30 uur.

Intervisietraject

Aansluitend wordt voor de deelnemers een intervisietraject aangeboden: 5x per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd om casuïstiek te bespreken. Deze zijn niet inbegrepen bij de kosten.

Bijscholing

Ter verdieping en om de kennis up-to-date te houden, is het mogelijk om na het volgen van de training, jaarlijks een bijscholing te volgen.

Investering (excl. BTW)

De kosten voor de twee daagse training zijn € 955,- per deelnemer (incl. eenvoudige lunch). Prijs voor in company : op aanvraag.

Locatie

Wij geven de training op een locatie van Impluz in Deventer of in company.

De training wordt door een van onderstaande trainers gegeven:

 • Mw. Drs. Marilene de Zeeuw, Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut
 • Mw. Marlieke Frieling, GZ psycholoog
 • Mw. Maaike Boerkamp, GZ psycholoog/orthopedagoog
 • Mw. Carla Brok, Sociaal psychiatrisch Verpleegkundige 

Informatie en inschrijving

Voor meer informatie of een offerte kunt u gebruik maken van bijgevoegd contactformulier.  

Ervaringsverhaal van Marian van Esch en Marilene de Zeeuw: samenwerking Impluz en Sterk Huis

Organisaties die deelnamen