Impluz is de gezamenlijke innovatiemotor van WijZ, de Kern en Jeugd ggz. De vier stichtingen vormen samen één divisie van de Dimence groep. De innovatiepoot van Impluz wil de specialistische kennis van de stichtingen bundelen en naar het voorveld brengen. Daarvoor worden innovatieve projecten ingezet. Ook binnen de Dimence Groep heeft Impluz een functie als katalysator van de synergie tussen de stichtingen.

Impluz-Innovatie werkt volgens 3 stappen.

1. Ontwerp

Impluz daagt medewerkers en ketenpartners uit om 5 tot 10 jaar vooruit te kijken in de samenhang van maatschappij, zorg en welzijn. Intern werkt Impluz aan een cultuurverandering. Die is er op gericht dat medewerkers binnen de divisie ook zonder directe inmenging van Impluz in staat zijn om innovaties op te starten. Impluz ondersteunt medewerkers en/of samenwerkingsverbanden om van een idee een project te maken. Waar nodig wordt ook financiering aangevraagd.

2. Pilot

Impluz voert pilots uit van díe ideeën die tot een concreet project hebben geleid. De uitdaging voor de pilots is om zich te ontwikkelen tot een blauwdruk die in andere organisaties kan worden uitgerold. Impluz ondersteunt de (zelfverantwoordelijke) teams met de opstart van het uitontwikkelde product in hun werkveld. Impluz beschikt over de kennis en vaardigheden om teams door de eerste kinderziekten van hun project heen te helpen. Tegelijkertijd versterkt dit de innovatiekracht van het team.

3. Implementatie

Na dit cruciale eerste jaar worden succesvolle pilots overgedragen naar het reguliere werkproces van onze stichtingen. Impluz volgt de voortgang dan nog enige tijd, versterkt waar mogelijk het multipliereffect en zorgt voor kennisdiffusie.

 

projecten