Impluz heeft een trainingsbureau voor zorg - en welzijnsprofessionals. De huidige trainingen maken gebruik van de nieuwste inzichten rondom de thema's hechting ouder & het jonge kind, en de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind 0-4  jaar. 

Het trainingsbureau is in ontwikkeling en naar verwachting wordt het aanbod binnenkort uitgebreid.