Met deze sterke combi bundelen we twee krachten; assertiviteit en mindfulness. Assertiviteit zorgt ervoor dat je je grenzen beter kunt verwoorden. Mindfulness leert je o.a. adequater omgaan met stress en somberheid. Een bewustmakende combi!

In het dagelijks leven worden hoge eisen aan mensen gesteld. Veel verschillende taken en rollen leiden ertoe dat mensen met grote snelheid leven. Het gevolg kan zijn dat signalen van stress en somberheid worden genegeerd en men moeite heeft met het aangeven van eigen grenzen. In deze cursus worden twee krachten gebundeld; namelijk assertiviteit en mindfulness.

Assertiviteit zorgt ervoor dat mensen handiger worden in de omgang met anderen en leren hun eigen grenzen beter te verwoorden. Mindfulness heeft bewezen het psychisch welbevinden te verbeteren en leert mensen adequater omgaan met stress en somberheid. In acht bijeenkomsten leren mensen onder andere hoe ze (bewust) kunnen reageren in sociale situaties en leert men eigen grenzen aan te geven én te bewaken zonder in de oude automatische patronen te vallen. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Avedan.

Niet in jouw gemeente?


Hou mij op de hoogte als deze training in mijn gemeente wordt gegeven.