De doelstelling van Cuddle & Care is een bijdrage te leveren aan een goede start voor elk kind vanaf de geboorte. Veilige gehechtheid is de basis van Cuddle & Care. We zetten in op het bevorderen van het welzijn, de gezondheid, de opvoeding, een goede ouder-kindrelatie en het verminderen van belemmerende factoren. In samenwerking met lokale ouder-kind groepen geven we informatie over hechting en financieel advies aan ouders. Waar deze lokale oudergroepen niet zijn, organiseren we ze zelf met de lokale ketenpartners. Daarbij doorlopen we een semigestructureerd programma, waarvan de werking de afgelopen jaren is geëvalueerd. 4 tot 10 ouders kunnen per groep deelnemen.

Programmaonderdelen:

 • Ouders en kinderen ontmoeten elkaar in de ouder-kind groep. Hier krijgen ze informatie aangeboden over de thema’s hechting en financiën volgens een semigestructureerd programma, waarbij wordt aangesloten bij de vragen en wensen van de ouders.
 • In de groep wordt met elkaar gegeten. Er wordt gekookt, door een bij voorkeur vrijwillige kok, met vrijwilligers en/of bereidwillige ouders van de groep. Op het menu staan gezonde recepten om zo kennis over gezond eten over te dragen. De ingrediënten worden geregeld bij lokale supermarkten.
 • Infant Mental Health experts van Jeugdggz staan 4x per jaar geagendeerd, en zo nodig meer op verzoek. Het doel is ouders laagdrempelig en preventief te versterken in de ouderrol en in sensitief ouderschap. Individuele hulpvragen worden apart van de groep opgepakt.
 • Om de hechting te bevorderen reiken we een gratis draagdoek uit, ouders krijgen een workshop en advies over het gebruik ervan, door een gecertificeerd draagdoekconsulent; Deze consulent komt meerdere keren terug in de groep om de ouders en kinderen hierin te volgen.
 • Sociaal raadslieden staan eveneens 4x per jaar geagendeerd in de groep, en zo nodig meer op verzoek. Ze bieden een ‘voorzieningencheck’ (= een check of de financiën op orde zijn en of een ouder aanspraak kan maken op bepaalde financiële voorzieningen) aan; rond de tijd van de belastingaangifte is er een afspraak in de groep om de ouders hiermee te helpen. Ze bieden – indien nodig – ondersteuning aan bij het doen van de administratie en verwijzen naar de Sociaal raadslieden. Ook worden er thema’s rondom financiën behandeld in de groep.
 • Een cursus kinderEHBO kan, indien gewenst, aangeboden worden.
 • Een maal per jaar vragen we de moeders het project te evalueren op de diverse onderdelen.

 

Cuddle & Care in beeld en in de media

Over het programma zijn een aantal korte films gemaakt en tevens zijn een aantal artikelen verschenen in vakblad Vroeg:

Lisa, jonge moeder van 2 kinderen, vertelt op de "Voor de Jeugd Dag" over haar ervaring met Cuddle & Care – draagdoeken en administratiecafé. In deze groep voor jonge ouders helpen ouders elkaar met een klein beetje steun van buiten elkaar door de eerste jaren heen. De café’s zijn in Deventer,

Zwolle en binnenkort in Hardenberg. Lisa’s verhaal kun je hier horen:

 Hier knoopt ze haar draagdoek even snel voordat ze gaat vertellen:

En met deze video kun je heel snel zien wat Cuddle & Care is:

Het verhaal van Zoe

Hoe Zoë bij Cuddle &Care kwam, wat ze doet en wat het voor haar betekent.

lees hier haar verhaal

Werkzame factoren in de aanpak

De afgelopen 3 jaren hebben we deze activiteit op kunnen starten en de effecten ervan kunnen meten middels financiering door het KANS-fonds. We hebben gemerkt dat ons programma werkt vanwege de volgende factoren:

 • Het verbinden van verschillende disciplines en sectoren
 • Vraaggerichte en niet-problematiserende attitude
 • Inzet van Draagdoek(consulten) *
 • Financieel advies
 • Inzet van Infant Mental Health Psycholoog
 • Samen eten en elkaar ontmoeten

 

*90% van de ouders in de oudergroepen is gaan dragen en doet dit nog steeds. Ze geven aan dat het hen helpt de baby te troosten en lekker te knuffelen en om zich dichtbij hun baby te voelen. Opvallend is dat ouders vooral de psychologische voordelen waarderen, meer nog dan de praktische voordelen. De babydrager helpt de jonge ouders het meest om hen zelfvertrouwen te geven in het ouderschap en zich tevreden en gelukkig te voelen. Tegelijkertijd verbetert het de hechting tussen ouder en kind, ook als de ouder er vanwege zorgen mentaal niet altijd kan zijn voor haar kindje. Dit kan hechtingsproblematiek in de toekomst voorkomen.

Resultaten

Een klein onderzoek onder deelnemers van de ouder-kind groepen liet de volgende resultaten zien:

Onderdeel

Rapportcijfer

Belang van de ondersteuning van de oudergroep / het project 'Cuddle & Care – draagdoek- en administratie oudergroep' bij het opvoeden van je kind/ kinderen?

7.7

Hoe belangrijk is de ondersteuning van de oudergroep / het project 'Cuddle & Care – draagdoek- en administratie oudergroep' voor andere ouders/opvoeders in de wijk?

7.8

Hoe belangrijk is het dat de draagdoekconsulente langs kwam in de oudergroep?

8.8

Hoe belangrijk is het dat de kinderpsycholoog langs kwam in de oudergroep?

8.1

Hoe belangrijk is het dat de financieel raadsvrouw langs kwam in de oudergroep met financieel advies?

7.9

Hoe waardeer je het gezamenlijk met elkaar eten en koken?

9.0

Welk rapportcijfer geef je de hele oudergroep / Cuddle & Care?

9.1