Cuddle & Care - draagdoek- en administratiecafé

Cuddle & Care wil de negatieve gevolgen van armoede op de relatie ouder-kind op de langere termijn voorkomen. In samenwerking met lokale ouder-kind cafés geven we financieel advies aan ouders en reiken we een gratis draagdoek uit. Uiteraard worden de ouders ook geleerd hoe zij de draagdoek of draagzak kunnen gebruiken door een draagdoekconsulent. Om het project uit te breiden, voort te zetten en draagzakken en draagdoeken aan te schaffen zijn we op zoek naar donateurs.

Het project richt zich dus op de gezonde ontwikkeling van (één ouder) gezinnen met baby’s en peuters. Eén op de tien kinderen in Nederland groeit op in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Ouders die voortdurend te weinig inkomen en veel schulden hebben, lijden onder stress, voelen zich psychisch steeds minder goed en worden onzeker over hun rol als opvoeder. Dat risico is vooral groot bij alleenstaande ouders die vaak weinig steun van hun omgeving hebben. Voor deze kinderen is er een groot risico op onveilige gehechtheid. Door een geïntegreerde aanpak van én financiële ondersteuning én ondersteuning van de relatie tussen ouder en baby in een peersupport groep willen we een gezonde ontwikkeling van deze kinderen bevorderen. Dit doen we door:

 • het aanbieden van een ‘voorzieningencheck’ (= een check of een ouder aanspraak kan maken op bepaalde financiële voorzieningen)
 • bieden van ondersteuning bij het doen van de administratie
 • het trainen van medewerkers in sensitief ouderschap en hoe dit te bevorderen bij de deelnemers van de ouder-kindcafé’s in het afnemen van de Lijst Observatie Ouder-Kind Interactie (LOOKI, Van Bakel 2017; Brigance & Glascoe, 2002): een vragenlijst voor het opsporen van gehechtheidsproblematiek en het volgen van effect van het project
 • Uitreiken van een draagdoek aan ouders met een baby of zwangeren en het geven van workshop en advies over het gebruik ervan door een gecertificeerd draagdoekconsulent
 • Medewerkers trainen in het afnemen van de Lijst Observatie Ouder-Kind Interactie (LOOKI, Van Bakel 2017; Brigance & Glascoe, 2002): een vragenlijst voor het opsporen van gehechtheidsproblematiek, maar ook een manier om effect van het project te volgen

Het plan richt zich op (eenouder-aanstaande) gezinnen met baby’s en peuters (0-4 jaar) en een gemiddeld gezinsinkomen van ongeveer 25.000 euro per jaar, in de gemeenten Zwolle (wijk Holtenbroek), Deventer (wijk Keizerslanden) en Hardenberg (wijk Heemse).

In Deventer werken we samen met:

 • Raster
 • Humanitas 
 • Draagdoekconsulent Bo Matter van Draagwijzer
 • Sociaal raadsvrouw en Eylem Koyuncu – Cat & Sengul Sacik – Kelekci van de Kern

In Zwolle werken we samen met:

 • Henrike Elizabeth Klapwijk van de ouder-kind groep
 • Draagdoekconsulent Marjolein de Jongh van Draag mij dichtbij 
 • Sociaal raadsvrouw Fenke Beeftink van de Kern

In Hardenberg zijn we bezig met de voorbereidingen van de ouder-kind groep.

Lisa, jonge moeder van 2 kinderen, vertelt op de "Voor de Jeugd Dag" over haar ervaring met Cuddle & Care – draagdoeken en administratiecafé. In deze groep voor jonge ouders helpen ouders elkaar met een klein beetje steun van buiten elkaar door de eerste jaren heen. De café’s zijn in Deventer,

Zwolle en binnenkort in Hardenberg. Lisa’s verhaal kun je hier horen:

 Hier knoopt ze haar draagdoek even snel voordat ze gaat vertellen:

En met deze video kun je heel snel zien wat Cuddle & Care is:

Het verhaal van Zoe

Hoe Zoë bij Cuddle &Care kwam, wat ze doet en wat het voor haar betekent.

lees hier haar verhaal

Wilt u bijdragen aan dit project? Maakt u dan een donatie over op rekeningnr NL81 RABO 0174 3474 64 t.a.v. Impluz onder vermelding van Draagdoeken.

Meer Info?
Trees Smit
Projectleider draagdoeken
t.smit@stdekern.nl
t.  038-4569700

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van het kansfonds, Hervormd Weeshuis Zwolle, Hechte band, Hoppediz en Ergobaby. en door een facebook actie van betrokken moeders.