Overslaan en naar de inhoud gaan
moeder met kind

Cuddle & Care

Cuddle & Care is een groepsprogramma en richt zich op de gezonde ontwikkeling van (één ouder-)gezinnen met baby’s en peuters. In samenwerking met lokale ouder-kind cafés of ouder-kind groepen geven we informatie over hechting en financieel advies aan ouders.

Thema

(Zeer) jonge kind

Start

2017

Status

Actueel

Logo Cuddle & Care by Impluz

Koptekst
Uitgangspunt

Inhoud

Eén op de tien kinderen in Nederland groeit op in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Ouders die voortdurend te weinig inkomen en veel schulden hebben lijden onder stress, voelen zich psychisch steeds minder goed en worden onzeker over hun rol als opvoeder. Dat risico is vooral groot bij alleenstaande ouders die vaak weinig steun van hun omgeving hebben. Voor deze kinderen is er een groot risico op onveilige gehechtheid.

Koptekst
Doel

Inhoud

Door een geïntegreerde aanpak van én financiële ondersteuning én ondersteuning van de relatie tussen ouder en baby bevorderen we een gezonde ontwikkeling van deze kinderen. Cuddle & Care richt zich op de gezonde ontwikkeling van (één ouder-)gezinnen met baby’s en peuters.


Eén van de deelnemende moeders:

"Door de moedergroep van Cuddle & Care heb ik mijn eigenwaarde kunnen terugvinden. Het was voor mij zó belangrijk dat dit project er was. Dat je er jezelf mag zijn - en dat je wordt gehoord. Dat gun ik andere moeders ook!"

Koptekst
Projectomschrijving

Inhoud

De doelgroep van Cuddle & Care bestaat uit (één ouder-)gezinnen met een gemiddeld gezinsinkomen van ongeveer 25.000 euro per jaar. Daarbij gaat het specifiek om ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met financiële problematiek en/of een verminderde kwaliteit van de relatie ouder-kind. Tienermoeders maken uitdrukkelijk deel uit van deze doelgroep.

In samenwerking met lokale ouder-kind cafés of ouder-kind groepen geven we informatie over hechting en financieel advies aan ouders. Daarbij doorlopen we een semi-gestructureerd programma, waarvan de werking de afgelopen jaren is geëvalueerd. Per groep kunnen maximaal 10 ouders deelnemen. We helpen locaties op weg met een handleiding, communicatiemateriaal en een set draagdoeken en /-zakken voor de eerste groep. Ook bieden we een platform waarin de locaties hun ervaringen uit kunnen wisselen en van elkaar kunnen leren. Tijdens onze (gratis) implementatiedag krijgt deze domein-overstijgende samenwerking concreet vorm en inhoud.

Dit jaar is samen met Tilburg University een onderzoek gestart naar de werkzame elementen van Cuddle & Care, met behulp van financiering door ZonMW. 

De afgelopen jaren zijn implementatiedagen uitgevoerd in onder andere Tilburg, Arnhem, Almere, Amsterdam en Eindhoven. 

Wil jij Cuddle & Care ook in jouw gemeente? Dat kan! Er is nog ruimte om in te stromen in dit mooie programma, maar wees wel snel! Neem hiervoor contact op met Sabine Legtenberg ([email protected]).

Lees hier meer over een Cuddle & Care groep starten 

Koptekst
Eigenaar van interventie

Inhoud

Impluz.

Koptekst
Duur

Inhoud

Doorlopend programma.

Het ZonMW-onderzoek duur tot juni 2025

Rol Impluz

Impluz is initiator, draagt zorg voor implementatiebegeleiding en is eigenaar interventie.

Meer projecten

Ellen

Samenwerken met Impluz

Zoek je een projectleider? Wil je met ons samenwerken of zie je een kans om samen op onderzoek uit te gaan naar een innovatie of een ontwikkeling? Neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur een mail naar Ellen Polstra [email protected]