Overslaan en naar de inhoud gaan
Kind en behandelaar in gesprek

Implementatie Feedback Informed Treatment (FIT)

Feedback Informed Treatment (FIT) is een werkwijze die gebruik maakt van directe en systematische cliëntenfeedback, zodat tijdens de behandeling inzicht ontstaat in de samenwerking, in de voortgang van de therapie of begeleiding en of bijstellen gewenst is.

Thema

Verbeteren zorg en welzijn

Start

Januari 2020

Status

Afgerond

Koptekst
Doel

Inhoud

Het implementeren van FIT binnen de stichtingen Jeugd ggz, De Kern Maatschappelijke Dienstverlening en Wijz Welzijn.

Koptekst
Projectomschrijving

Inhoud

Binnen de stichtingen Jeugd ggz, De Kern en WijZ Welzijn wordt Feedback Informed Treatment (FIT) geïmplementeerd. Deze werkwijze maakt gebruik van directe en systematische cliëntenfeedback, zodat tijdens de behandeling inzicht ontstaat in de samenwerking, in de voortgang van de therapie of begeleiding en of bijstellen gewenst is.

FIT stimuleert het kind/het gezin/de cliënt/deelnemers actief mee te denken over het proces en zelf regie te nemen over hun behandeling en begeleidingstrajecten (als dat kan). Het zorgt bovendien voor een gedeelde besluitvorming en betere afstemming met als resultaat betere samenwerking.

Doel is het welzijn van de cliënten beter te monitoren, waarbij deze stichtingen ook oog hebben voor de relatie tussen deelnemer en sociaal werker of tussen cliënt en behandelaar.

FIT draagt bewezen bij aan effect van de behandeling of begeleiding en vermindering van uitval.

Impluz leidt de implementatie van deze methodiek door medewerkers te scholen en implementatiebegeleiding te bieden.

Koptekst
Opdrachtgever

Inhoud

De directie van de stichtingen Jeugd ggz, De Kern en WijZ Welzijn.

Koptekst
Duur

Inhoud

Drie jaar.

Rol Impluz

Impluz leidt de implementatie van deze methodiek door de projectleider te leveren, medewerkers te scholen en implementatiebegeleiding te bieden.

Meer projecten

Ellen

Samenwerken met Impluz

Zoek je een projectleider? Wil je met ons samenwerken of zie je een kans om samen op onderzoek uit te gaan naar een innovatie of een ontwikkeling? Neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur een mail naar Ellen Polstra [email protected]