Overslaan en naar de inhoud gaan
Ouderen wandelend

Samen voor Salland

De zorgsector staat voor de enorme uitdaging om ouderen zo lang mogelijk vitaal thuis te laten wonen. Dit vraagt samenwerking in de keten en inzet op preventie. Niet alleen aan de voorkant van de keten, maar (zeker) ook in de WLZ. Dit is nieuw: tot nu toe zijn organisaties in de WLZ gericht op het zo goed mogelijk beantwoorden van de langdurige zorgvraag die de oudere heeft.

Thema

Senioren

Start

Oktober 2020

Status

Afgerond

Koptekst
In het kort

Inhoud

Samenwerken in de Sallandse regio met als doel verbeteringen realiseren rond langdurige zorg aan ouderen.

Koptekst
Doel

Inhoud

Dit project heeft tot doel om binnen de mogelijkheden van de WLZ een bijdrage te leveren aan zelfmanagement, eigen regie, preventie van achteruitgang en het voorkomen van opnames.

Koptekst
Projectomschrijving

Inhoud

Bouwsteen Preventie

De zorgsector staat voor de enorme uitdaging om ouderen zo lang mogelijk vitaal thuis te laten wonen. Dit vraagt samenwerking in de keten en inzet op preventie. Niet alleen aan de voorkant van de keten, maar (zeker) ook in de WLZ. Dit is nieuw: tot nu toe zijn organisaties in de WLZ gericht op het zo goed mogelijk beantwoorden van de langdurige zorgvraag die de oudere heeft.

In het samenwerkingsverband ‘Samen voor Sallandse Zorg’ worden verschillende doelen nagestreefd rond de langdurige zorg aan ouderen. Deze doelen zijn vervat in een regionale ontwikkelvisie. Eén van de speerpunten van deze ontwikkelvisie is preventie: zo lang mogelijk de kwaliteit van leven behouden, thuis en in de zorg. 

Formuleer een definitie van preventie in de WLZ, maak inzichtelijk welke preventieve interventies in de WLZ beschikbaar zijn in Salland, hoe deze matchen met de behoeften van ouderen in Salland en doe verbetervoorstellen op basis van analyses en beschikbare kennis uit de praktijk en wetenschap.

Dit resulteerde in 5 concrete verbetervoorstellen die zijn vervat in een manifest voor Sallandse preventie in de WLZ. Het manifest inspireert om zelf aan de slag te gaan en roept de kerncoalitie op om randvoorwaarden te realiseren.

Inhoud

Gea Sijpkes, bestuurder Humanitas Deventer:

“Marjolein is een ongelofelijk efficiënte en effectieve projectleider. Ze legt verbindingen tussen organisaties en mensen, maar kan ook zakelijk zijn. Het proces dat we hebben doorlopen was hierdoor gericht op doen: stukken werden op tijd opgeleverd met een duidelijke uitnodiging om mee te denken. Samen hebben we een mooi eindresultaat neergezet. Dat het ons is gelukt om onze boodschap in één zin te verwoorden vind ik het mooiste resultaat.” 

Koptekst
Opdrachtgever

Inhoud

Kerncoalitie Samen voor Sallandse Zorg. Gea Sijpkes, bestuurder Humanitas Deventer en Annie Verduyckt, manager bedrijfsvoering ouderen ggz.

Koptekst
Duur

Inhoud

6 maanden.

Rol Impluz

Impluz Innovatie heeft de projectleiding van de pijler Preventie geleverd.

Meer projecten

Ellen

Samenwerken met Impluz

Zoek je een projectleider? Wil je met ons samenwerken of zie je een kans om samen op onderzoek uit te gaan naar een innovatie of een ontwikkeling? Neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur een mail naar Ellen Polstra [email protected]