Overslaan en naar de inhoud gaan
Vitaal & Veilig Thuis Lien belt aan

Vitaal & Veilig Thuis

Vitaal & Veilig Thuis inventariseert en vergroot de vitaliteit bij ouderen in uw gemeente zodat zij langer thuis kunnen wonen.

Thema

Vitaliteit senioren

Start

2019

Status

Actueel

Koptekst
Uitgangspunt

Inhoud

Op allerlei plekken in het land worden huisbezoeken aan ouderen afgelegd. Dit om preventief met ouderen in gesprek te gaan over hun situatie: wat hebben ze nodig om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Vernieuwend aan Vitaal & Veilig Thuis is dat dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van een online platform. Zo ontstaat een gesprek op maat, omdat de vragen direct aangepast worden naar gelang de gegeven antwoorden. Alle levensdomeinen (lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en inspiraties) komen hierbij aan bod. Een ander kenmerk van Vitaal & Veilig Thuis is de grote investering die we doen om lokale en regionale partners te betrekken. Dit heeft tot resultaat dat de oudere direct doorverwezen kan worden naar de best passende lokale of regionale partner om de veiligheid in huis te vergroten en het gevoel van welzijn op één of meerdere domeinen te versterken. We kunnen direct na afloop een adviesrapport op maat achterlaten waarin staat waar hulp en ondersteuning gewenst is en bij welke partner de oudere terecht kan.

Koptekst
Doel

Inhoud

Gemeenten ondersteunen bij het vraagstuk hoe mensen van 70 jaar en ouder optimaal in staat gesteld kunnen worden om langer en op een veilige manier thuis te blijven wonen.

Koptekst
Projectomschrijving

Inhoud

Middels een online platform brengen we in kaart waar hulp en ondersteuning gewenst is. Daarbij focussen we op alle levensdomeinen (lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en inspiraties). Afhankelijk van de uitkomst van de vragenlijst wordt de oudere doorverwezen naar de best passende lokale of regionale partner om de veiligheid in huis te vergroten en het gevoel van welzijn op één of meerdere domeinen te versterken.

Onderscheidend daarbij is het digitale platform waar gebruik van wordt gemaakt. De voordelen van dit platform op een rij:

  • De actuele wet- en regelgeving is goed opgenomen in dit systeem middels een toestemmingsverklaring die voor de start van de vragenlijst wordt gevraagd;
  • De software registreert automatisch aan- en afmeldingen van senioren waardoor vrijwilligers effectief ingezet kunnen worden;
  • Ook wordt de reden voor afmelding geregistreerd zodat hier eventueel op ingespeeld kan worden;
  • Geeft een goed beeld van het aantal bereikte personen doordat ook adviesgesprekken meegenomen kunnen worden;
  • Zorgt er voor dat vrijwilligers direct de juiste informatie per item kunnen geven (zoals een tip of verwijzing naar een partnerorganisatie) naar gelang het antwoord middels pop-ups;
  • Heeft de mogelijkheid om senioren automatisch door te verwijzen naar partnerorganisaties (uiteraard mits men hiervoor toestemming heeft gegeven);
  • Volgt hoe de automatische doorverwijzingen worden opgepakt en ondersteunt onze partners hierin door automatische herinneringen te versturen;
  • Levert een adviesrapport voor de senior op in PDF waarin naast de ingevulde vragenlijst ook een samenvatting wordt getoond van gemaakte afspraken;
  • Voert een automatische dossiervorming op individueel niveau en kan worden heropend als het nabellen hiertoe aanleiding geeft.
Vitaal & Veilig Thuis Lien belt aan

Koptekst
Opdrachtgever

Inhoud

Vitaal & Veilig Thuis is een initiatief van WijZ Welzijn. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale samenwerkingspartners.

Meerwaarde Impluz

Impluz draagt bij aan het doorontwikkelen van dit concept, zodat het voor meer organisaties in Nederland geschikt is. Wij leveren een licentie voor het gebruik van dit platform en bijbehorende communicatiematerialen. Impluz onderscheidt zich van andere aanbieders door de inhoudelijke begeleiding die de eerste jaren gedurende de opstartfase geleverd wordt.

Lees meer: Vitaal & Veilig Thuis.

Inhoud

Hermien Marsman, coördinator Vitaal & Veilig Thuis Rheden / Rozendaal bij stichting STOER:

“Onze organisatie voert al jarenlang preventieve huisbezoeken uit bij senioren. Daarvoor maakten we tot nu toe gebruik van papieren vragenlijsten. Dit werkte voor ons niet meer, omdat we merkten dat de inhoud van de huisbezoeken per vrijwilliger verschilde. Dat vinden wij onwenselijk. Daarbij komt dat papieren vragenlijsten veel verwerkingstijd kost. 

Ik was daarom op zoek naar een alternatief waarin vrijwilligers beter geleid worden in het voeren van het gesprek en ze op basis van gegeven antwoorden passende tips en vervolgvragen kunnen stellen. Ook wilde ik mijn beschikbare projectleidersuren graag zo effectief en efficiënt mogelijk benutten. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het verbinden van regionale en lokale partners aan ons project heel belangrijk is om ouderen écht langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.  

In mijn zoektocht naar een gedigitaliseerd alternatief kwam ik op het spoor van Vitaal en Veilig Thuis. Dit paste precies bij waar we naar op zoek zijn. We hebben dan ook voor dit programma gekozen en zijn hier enthousiast over.” 

Meer projecten

Ellen

Samenwerken met Impluz

Zoek je een projectleider? Wil je met ons samenwerken of zie je een kans om samen op onderzoek uit te gaan naar een innovatie of een ontwikkeling? Neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur een mail naar Ellen Polstra [email protected]